Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland

Energieffektivitet og CO2-bespareler i virksomheder i Region Midtjylland – forkortet ECSMV – er et projekt, som har sigte på at øge energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland.

Hvad er scope?
Scope fortæller noget om, hvor du har placeret dit fokus i arbejdet med den grønne omstilling. På den måde er scope 1, 2 og 3 en trappe, hvor hvert trin har forskelligt fokus og bliver stadig mere komplekst.
Scope 1: Direkte emissioner
Dækker over udledninger fra egne aktiviteter fx i driften. Her er fokus på driften og egen matrikel (bygninger, m.m.) og materiel (maskiner, flåde, m.m.)
Scope 2 og 3: Indirekte emissioner
Dækker over udledninger, som er genereret på vegne af virksomheden.
Scope 2: Energi
Dækker over udledninger fra indkøb og forbrug af energi i form af el, varme og nedkøling.
Scope 3: Udledninger i værdikæden
Dækker upstream og downstream, hvor upstream er de udledninger, som kommer fra virksomhedens leverandørkæde og downstream dækker de udledninger som opstår i produktionen og efter produktet har forladt virksomheden.
Tidligere
Næste
Rådgivere

Hvem skal hjælpe jer med at blive grønnere?

10 små og store rådgivningsvirksomheder har kvalificeret sig til at udvikle en grøn forretningsmodel sammen med jer. Her får du et overblik over deres kompetencer.

Partnere

Organisering

ECSMV er et konsortium mellem Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner. Projektet er blandt andet støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen.