Tilgængelighedserklæring

Vi arbejder naturligt med tilgængelighed, så alle borgere kan bruge vores hjemmeside.

Tilgængelighed

Tilgængelighed handler om, at alle borgere skal have lige adgang til offentlige digitale løsninger uanset eventuelle handicap. Det kan være personer med f.eks. nedsatte fysiske, kognitive, sproglige eller motoriske evner.

Kontakt os, hvis du finder ikketilgængeligt indhold på ecsmv.dk:

E-mail: ecsmv@rksk.dk
Telefon: 26392927