Hvem kan få tilskud?

ECSMV er for virksomheder, der opfylder følgende krav:

Tilskud til implementering

Virksomheder i ECSMV kan søge støtte til at implementere den grønne forretningsmodel, som de har udviklet. 

En virksomhed kan få dækket op til 32 % af den samlede investeringssum, dog ikke over 200.000 kr.

Deltagende virksomheder kan søge støtte til investeringer i fx:

Projektet kan ikke støtte maskiner og udstyr til produktion af energi, fx:

Deltagende virksomheder

Her er en oversigt over virksomheder, der allerede nu får økonomisk støtte til at udarbejde en grøn forretningsmodel. Målet er at hjælpe 240 virksomheder.

Kontakt din lokale screeningsagent, hvis du interesseret i støtteordningen