Hvem kan få tilskud?

ECSMV er for virksomheder, der opfylder følgende krav:

Tilskud til implementering

Virksomheder i ECSMV kan søge støtte til at implementere den grønne forretningsmodel, som de har udviklet. 

En virksomhed kan få dækket op til 32 % af den samlede investeringssum, dog ikke over 200.000 kr.

Hvad?

Deltagende virksomheder kan søge støtte til investeringer i fx:

Projektet kan ikke støtte maskiner og udstyr til produktion af energi, fx:

Hvornår?

  • Ansøgningsfristen er løbende, indtil puljen på 3,2 mio. kr. er tom eller til projektets udløb den 31. december 2022
  • Virksomheden skal ansøge om støtte inden investeringen er påbegyndt
  • Støtten udbetales, når sekretariatet har modtaget en kopi af faktura og betalingsdokumentation

Hvordan?

Ansøgningen om implementeringsstøtte sendes til ecsmv@rksk.dk med følgende vedhæftninger:

Hvad så?

Vi behandler ansøgningerne løbende og sagsbehandlingstiden er 1-2 uger. Herefter sender vi et svar pr. e-mail.

Deltagende virksomheder

Her er en oversigt over virksomheder, der allerede nu får økonomisk støtte til at udarbejde en grøn forretningsmodel. Målet er at hjælpe 240 virksomheder.

ECSMV giver tilskud til små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Kontakt din lokale screeningsagent, hvis du interesseret i støtteordningen