Menu

Topkarakter til grønt kommunalt samarbejde

Kommunerne er blevet nøgleaktører i den grønne omstilling i Region Midtjylland via projektet ECSMV. Tværgående samarbejde og lokalt kendskab til virksomhederne er afgørende for at udbrede og udvikle den grønne dagsorden. Det viser en slutevaluering som COWI har udarbejdet.

Siden 2019 har de midtjyske kommuner haft stor succes med at støtte små og mellemstore virksomheder med at udvikle grønne forretningsplaner igennem det regionale udviklingsprojekt ECSMV. Inden udgangen af 2022 har 200 virksomheder fået en individuel rapport, som giver et overblik over, hvor virksomhederne kan sætte ind med konkret handling for at spare på fx CO2, energi og materialer samt ikke mindst penge.

Projektet har kortlagt reduktions- og effektiviseringspotentialerne og omsat disse potentialer til grøn handling i de midtjyske SMV’er. COWI sætter i sin slutevaluering fokus på det gode arbejde, som er udført i projektets løbetid, hvor succesen bygger på blandt andet den stærke dialog, der gennem projektets levetid er etableret mellem projektet og kommunerne, kommunerne imellem og mellem kommuner, erhvervsråd og virksomhederne.

Plastvirksomheden Excellent Systems i Syddjurs Kommune er blot én af knap 200 virksomheder, som har fået udviklet en grøn forretningsplan via ECSMV-projektet. Efterfølgende gav ECSMV et tilskud på 200.000 kr. til at implementere forretningsplanen – her i form af en vaskemaskine til brugt plastik, så brugen af ny plast reduceres.

Topkarakter for organisering og samarbejde

Projektet har fået topkarakter i kategorien ”organisering og samarbejde” og det sker ikke ret tit i en COWI-evaluering. Det skyldes særligt organiseringen af projektet, hvor kommunerne Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus har taget teten og i første omgang etableret projektet, samt ikke mindst den efterfølgende opbygning af et kommunalt fællesskab centreret omkring den grønne dagsorden og projektets perspektiver. Derfor er det samtidig også et skulderklap til både projektsekretariatet og partnerkommunernes engagement, vedholdenhed og stærke dialog med de lokale virksomheder.

Omkring 50 mennesker i hele Region Midtjylland har løbende været med til at bære ECSMV-projektet frem og over hele linjen har man været i stand til smidigt og hurtigt at imødekomme de udfordringer, som naturligt opstår i udviklingsprojekter.

Hele vejen rundt har der været en erkendelse af, at kommunerne er nødt til at gå sammen for at tiltrække EU-midler, der virkelig kan rykke den grønne dagsorden. Men det er de enkelte medarbejdere ude i kommunerne og erhvervsrådene, som kender virksomhederne og er lykkedes med at overbevise virksomhederne om, at det var en god ide at tage del i ECSMV-projektet og i den grønne omstilling.

Regionalt samarbejde skaber grøn lokal vækst og udvikling

Det var Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner, som i 2018 gik sammen om at søge Region Midtjylland og EU’s Regionalfond om midler til at understøtte den grønne erhvervsfremme.

For os var det naturligt at tage lederskabet af ECSMV-projektet sammen med Skive og Aarhus Kommuner, og det har været glædeligt at følge projektets resultater hos små og mellemstore virksomheder i hele regionen. Projektet bekræfter os i, at vi kan opnå resultater, når vi samarbejder på tværs.

Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard

Det udsagn understøttes fra Skive Kommune:

I Skive er vi også stolte over at have været med til at søsætte et projekt som ECSMV, som viser, at vi gør hinanden bedre, når vi går sammen i fællesskaber, for vi ved jo, at vi er nødt til at løfte i flok, hvis vi skal håndtere de udfordringer, som klimakrisen stiller os overfor.

Skive Kommunes borgmester Peder Chr. Kirkegaard

I Aarhus tilføjer rådmanden for Teknik og Miljø:

Vi har brug for at virksomheder og kommuner arbejder sammen om den grønne omstilling. Grøn omstilling er en opgave, der involverer hele Danmark. Jeg synes, at resultaterne er meget imponerende. Det er et rigtigt godt eksempel på godt og konstruktivt samarbejde mellem virksomheder og kommuner, og hvordan vi kan spille hinanden gode.

Nicolaj Bang, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune

Lokal forankring er afgørende.

Projektet styres centralt fra et projektkontor i Ringkøbing-Skjern Kommune, men det er den lokale forankring i kommunerne, der gør forskellen. Det forklarer projektleder Henrik Westerby.

- Den grønne omstilling kræver boots on the ground. Flere små virksomheder er kun kommet med i projektet, fordi vores lokale folk har mødtes med ejerlederne, har drukket kaffe med dem og haft en god snak om potentialet i at blive grønnere.

Han ærgrer sig over, at finansieringen af projektet udløber til nytår, men trøster sig med, at der er kræfter i sving for at finde ny finansiering til en fortsættelse af projektet.

- Når vi taler med kommunerne og erhvervsrådene, så er det tydeligt, at fiskedammen ikke er tømt. Der er stadig mange virksomheder, som gerne vil have et skub i en grønnere retning. Det er tydeligt, at der nu er mange flere virksomheder, som interesserer sig for strømforbrug og CO2-udledning, end for bare tre år siden, da projektet startede.

Projektleder for ECSMV, Henrik Westerby.

Fakta om ECSMV

”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” hjælper virksomheder med at udvikle grønne forretningsplaner. En grøn forretningsplan er en rapport, der anviser steder, hvor virksomhederne kan reducere CO2, energi og nogle gange materialer, der også giver et større økonomisk overskud.

Tre måneder før projektet udløber har 80 virksomheder fået en grøn forretningsplan, der samlet har anvist besparelser på 30.000 ton CO2 og 21.000 ton materialer. Materialebesparelserne er typisk fundet ved at spare på indpakningen eller ved at genanvende restprodukter, som før endte på forbrændingen.

Yderligere 100 virksomheder arbejder lige nu på at færdiggøre deres grønne forretningsmodeller.

Projektets budget er på 50 mio. kr. Heraf kommer 15 mio. kr. fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, 7,5 mio. fra Region Midtjylland og 5 mio. kr. fra de midtjyske kommuner. Desuden støttes projektet af Danmarks Erhvervsfremmestyrelse og Erhvervsstyrelsen.

Virksomhederne har tilsammen investeret over 20.000 mandetimer i den grønne omstilling, når alle knap 200 forretningsplaner er afsluttede.

 

Læs mere om ECSMV-projektet på www.ecsmv.dk

For yderligere information om projektet og slutevalueringen, kontakt:

Projektleder Henrik Westerby på mail eller telefon: 22 50 65 76

Del denne artikel
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Andre interessante artikler

ECSMV

Information

Kontakt os

ECSMV
Herningvje 8
7400 Herning
Danmark

+45 1234 5678
kontakt@ecsmv.dk