Worldperfect, Scanenergi og EnergiTjenesten

Tre virksomheder, et konsortium. Energiledelse, ressourcehåndtering og CO2-beregninger møder antropologi, adfærdsdesign og kommunikation. Et stærkt match, der tydeliggør, at god energirådgivning bliver endnu bedre tilsat adfærdsdesign og medarbejderinvolvering.

Involvering + rådgivning + kommunikation = helhedsløsning

Rådgivning om energi- og ressourceoptimering har størst værdi på bundlinjen, hvis det anskues som en del af en helhed. Vi sammensætter en rådgivningspakke i dialog med jer indenfor: Involvering – rådgivning – dokumentation – kommunikation. En bæredygtig sparring til virksomheden hele vejen rundt eller fokuseret på enkelte områder, som udpeges i samarbejde med virksomheden.

Involvering af medarbejdere er vigtigt, fordi vi som mennesker agerer bedre i en kontekst, som vi forstår. Med andre ord: De grønne tiltag vil blive endnu bedre på bundlinjen, hvis adfærdsfornyelserne stammer fra en samskabelsesproces med medarbejderne. Involveringsdelen sikrer, at dette sker.

Rådgivningen er den mere ingeniørtekniske del. Her kigger vi grundigt på mulige energi- og ressourceoptimering og cirkulær økonomi, fx i forhold til affaldsminimering og bedre udnyttelse af affaldsressourcerne.

Kommunikation af projekterne sikrer en langt større motivation, større tilfredshed og bedre branding af jeres firma. Ethvert firma har en række Gode Historier, og især i forbindelse med grønne tiltag i forhold til energi- og ressourceoptimeringer samt cirkulær økonomi vil historierne kunne konvertere indsatsen til øget salg og forbedret bundlinje.

Hvad får I ud af rådgivningen?

  1. Energibesparelser og lavere driftsudgifter // Bedre udnyttelse af affaldsressourcer
  2. Større modstandsdygtighed overfor stigende priser på energi og ressourcer // Gearskifte i virksomheden i forhold til øget bæredygtighed // Hjælp til udvikling og fremtidssikring af virksomheden // En helhedsplan
  3. Inddragelse af medarbejdere i en styrket og forankret indsats // Dokumentation og synliggørelse af virksomhedens bæredygtige tiltag og grønne profil // Den gode historie fortælles

Et solidt og nytænkende konsortium for helhedsløsninger. 
Læs mere på www.energiogressourcer.dk