Kontakt Niras

Jan Harder Skovdal
Forretningsudvikler
Mail: jansko@norlys.dk
Tlf: 4027 8293

Steen Lund Sømod
Energirådgiver
Mail: stls@niras.dk
Tlf: 3018 9638

Materiale fra Niras

Velafprøvede løsninger fra Norlys gør forskellen for bæredygtighed

For en SMV, vil et forløb med Norlys resultere i en operationel plan, med fokus på at reducere energiforbrug og C02-udledning, ud fra en praktisk tilgang og en trin-for-trin forretningsplan og dagsorden for virksomheden.

Hos Norlys har vi indgående kendskab til forudsætningerne for grøn omstilling hos SMV’er og har gennemført og realiseret energibesparelser i alle brancher. Formålet med vores forløb, er at arbejde målrettet for en forbedring og ikke mindst bidrage til videre fastholdelse af indsats for et grønnere klimaaftryk.

Uanset virksomhed, tager vores forløb afsæt i en Energigennemgang og en Værdikædebetragtning, hvor vi inddrager elementer fra ISO Standarder, KPI’er fra FN’s Verdensmål eller metodikker inden for Cirkulær Økonomi.

Processen for et forløb er opdelt i fire trin.

1
Energigennemgang

Kortlægger virksomhedens energiforbrug i både bygning og proces.

2
Værdikæde- og ressourceprofil

Udarbejdelse af en værdikæde- og ressourceprofil, med henblik på at kortlægge virksomhedens samlede klimaaftryk ift. materialeforbrug, affald, logistik osv.. I trin 2 er der fokus på interessenter i virksomhedens primære eller sekundære aktiviteter, med henblik på synergi og/eller symbioseeffekter.

3
Udarbejdelse af Grøn Forretningsmodel

Rammerne for den grønne forretningsmodel tager afsæt i FN’s verdensmål samt værktøjet Bæredygtigheds-kompasset, med formål i at koble regulære forretningsmål med bæredygtige initiativer.

4
Gensidige forpligtelser og målopfølgning

Norlys bistår virksomheden med målopfølgning, så det bliver et vedvarende element i virksomhedens samlede Forretningsmodel.