Kontakt EBAS

Casper Bøvling Pedersen
rådgiver
D: 7222 6222
M: 5156 5052
E: cabp@ebas.dk

Web: ebas.dk

Timepris: 1.025 kr.

EBAS - Energi- og Bygningsrådgivning A/S

Kvalitetsrådgivning fra rigtige fagfolk

Vi er markedsleder og Danmarks største udbyder af bygningsrådgivning til private og erhverv. Læg dertil en stab af højtuddannede specialiserede rådgivere og erfaring med energirådgivning i nogle af Danmarks største og mest velrenommerede virksomheder, og du har EBAS.

Vores størrelse, erfaring og høje grad af faglighed udgør tilsammen den ballast, der skal til for give jeres virksomhed et krystalklart grundlag for at kunne minimere virksomhedens CO2-udledning og bidrage mærkbart til at nå klimamålet om 70 % reduktion af den hjemlige CO2-udledning. Et mål, som er bydende nødvendigt for en grøn fremtid uden uoverskuelige klimakonsekvenser.

Hos EBAS er vi specialister i at få forankret rådgivningen konkret i jeres forretningsplaner og hele vejen op til ledelsesgangene, således de foreslåede tiltag bliver en integreret del af måden, I driver jeres forretning på. Til din virksomhed vil vi fremhæve nedenstående punkter, som er et udpluk af vores kompetencer og ydelser, der vil hjælpe jeres virksomhed med grønne tiltag:

Energiscreening

Energioptimering af tekniske anlæg (trykluft, ventilation, varme, belysning etc.)

Kortlægning af virksomhedens CO2-påvirkning

Få overblik over jeres CO2-udledning. Vi indsamler, analyserer og beregner data om jeres forbrug af f.eks. elektricitet, varme og vand.

Rådgivning i grøn omstilling af virksomhedens processer

Vi kortlægger de funktioner i virksomheden, der påvirker hvor effektivt I anvender energi. Det betyder f.eks. optimering af processer i jeres afdelinger og i forhold til jeres kunder og leverandører.

Transport

Analyse af eksisterende transportflåde og løsningsforslag til nye grønne teknologier, el og biogas etc.

Vi skræddersyr altid løsningen til virksomheden, og hele værdikæden tænkes ind fra start med konkrete anvisninger til at få nedbragt energiforbruget, minimere brugen af resurser og nedbringe den samlede CO2-udledning til gavn for miljøet og for virksomhedens konkurrenceevne og bundlinje.

Se vores introduktionsvideo

Her kan du se en video som fortæller mere om hvem vi er og hvad vi tilbyder.
Afspil video

Få en uforpligtende snak med os

Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende snak eller se mere om vores ydelser og tidligere projekter her.