Kontakt DEM

Kirsten Mariager
markedsansvarlig
Tlf: 5172 0802
E-mail: kma@dem.dk

Web: dem.dk

Materiale fra Dansk Energi Management

Dansk Energi Management

DEM er et førende ingeniør- og konsulentfirma indenfor energirigtigt byggeri og bæredygtighed. Vores innovative løsninger sætter fokus på både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og bidrager til at opfylde FNs Verdensmål. Dybt forankret i vores passion for energieffektive løsninger stræber vi efter at bidrage til en fremtid, hvor energi og bæredygtighed er integreret på en omkostningseffektiv måde.

DEM – Dansk Energi Management

Branchekendskab

DEM har mange års erfaring med teknisk og strategisk energirådgivning indenfor byggeriet i alle brancher i både den private og offentlige sektor samt konsulenterfaring fra brancherne:

DEM har desuden særligt kendskab til rådgivning indenfor grønne og innovative forretningsmodeller, IoT, energiledelse, FNs Verdensmål, Cirkulær Økonomi samt DGNB-certificeringer.

Model for cirkulær økonomi

Arbejdsområder

DEM leverer specialiserede rådgivnings- og konsulentydelser i både ind- og udland og har gennem en lang årrække opbygget et bredt og velfunderet erfaringsgrundlag inden for bæredygtig virksomhedsdrift med fokus på ressource- og energioptimeringer. Vi arbejder blandt andet inden for følgende områder:
SDG-kompas

DEM har være frontrunner i Danmark i forhold til at binde egen forretningsstrategi op på FNs Verdensmål til at sikre en bæredygtig virksomhedsdrift. Vores arbejde med verdensmålene udmønter sig bl.a. i en årlig bæredygtighedsrapport, der i 2019 blev tildelt en pris af FSR – Danske revisorer og Global Compact for sin oversigt over bæredygtighedsmål og -resultater, solide datagrundlag og flotte visuelle fremstilling.