Menu

Kompetenceløft til 22 agenter

ECSMV og VIA Ledelse og vækst kører en kursusrække for projektets screeningsagenter. De skal blive bedre til at udfordre virksomhederne på deres grønne idéer. Første kursusdag var i Skjern, hvor 22 kursister havde livlige debatter og udvekslede erfaringer.

Et “agentkursus” for ECSMV’s screeningsagenter startede onsdag den 14. april i Innovest i Skjern. Godt 20 screeningsagenter deltog – de fleste havde taget turen til Skjern og en håndfuld deltog via video. ECSMV har for tiden et korps på 24 screeningsagenter, som repræsenterer de 18 deltagende kommuner. VIA Ledelse og vækst har sammensat kurset og formålet er kompetenceudvikling af screeningsagenterne, så de bedre kan sparre virksomhederne på innovative og grønne forretningsmodeller.

Baggrunden for kurset er, at COWI i sin midtvejsevaluering af ECSMV fremhævede, at både screeningsagenter og rådgivere med fordel kunne blive bedre til at udfordre virksomhedernes egne forestillinger om, hvordan de bliver grønnere.

Mange virksomheder kommer let til at fokusere på håndgribelige ting som LED-pærer og varmepumper i deres bestræbelser på at blive grønnere. Men en grøn forretningsmodel kan også handle om at stille krav til, at ens leverandører ikke ødsler med ressourcer og materialer. Eller sørge for, at ens restaffald kan genanvendes andre steder i stedet for at ryge på forbrændingen. Her er ambitionen at virksomhederne allerede i mødet med en screeningsagent kan løfte ambitionsniveauet ud over at spare på strømmen.

Muligheder og trusler

På kursusdagen den 14. april 2021 brainstormede kursisterne på argumenter for, at virksomheder skal overveje at implementere en bæredygtig forretningsmodel. Blandt de muligheder, man nåede frem til, var blandt andre:

  • Fastholde eller få nye kunder, der stiller krav til bæredygtighed
  • Branding/markedspositionering
  • Udvise samfundssind og gøre en forskel
  • Spare penge ved et reduceret forbrug af ressourcer
  • Tiltrække kapital/investeringer
  • Øge virksomhedens værdi

 

Kursisterne skulle også forholder sig til, hvad der kan true virksomheder, som ikke får lavet en strategi for bæredygtighed:

  • Man kan blive fravalgt som leverandør
  • Man risikerer at overse kunde-, forbruger- og lovgningskrav
  • Man kan miste et voksende marked

 

Kursusrækken dækker over tre kursusdage, to webinarer og en individuel sparring med underviserne. Kurset afsluttes den 16. juni 2021.

Kursister i et auditorium
Første kursusdag var et hybridmøde, hvor en håndfuld kursister deltog hjemmefra. De fremmødte sad med behørig afstand i auditoriet hos Innovest i Skjern.
Del denne artikel
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Andre interessante artikler

ECSMV

Information

Kontakt os

ECSMV
Herningvje 8
7400 Herning
Danmark

+45 1234 5678
kontakt@ecsmv.dk