Menu

HEM Denmark og Dencon skaber gennemsigtighed om CO2-udledningerne og forretningsoptimering i værdikæden

HEM Denmark og Dencon samarbejder om at beregne, hvordan de sparer mest muligt CO2, og hvad der er økonomisk mest forsvarligt, når Hem-virksomheden skal levere træplader til møbelproducenten i Skive. Begge er de enige om, at beregning af CO2 bliver et krav, og at de derfor gerne vil være på forkant.

Hem Denmark

Hos HEM Denmark havde de ikke selv hørt om ECSMV-puljen, før Business Skive tog fat i dem og satte gang i et forløb med konsulenter, som kunne hjælpe Hem-virksomheden i den retning, de egentlig gerne ville. En retning mod færre udledninger af CO2 i deres proces med tilskæring og videresalg af træplader.

Bo Heilskov, som er salgschef ved HEM Denmark, fortæller, at de har arbejdet med de forskellige grønne og bæredygtige certificeringer igennem mange år. De er derfor nu klar til at gå et niveau op og begynde at kigge på, hvordan det påvirker verden, når de skærer pladerne og sender dem ud til kunderne.

Hvor mange CO2e følger med?

En konkret henvendelse fra en af HEM Denmarks kunder gik på, at han godt kunne tænke sig at vide, hvor meget CO2e, der følger med i værdikæden, når HEM Denmark leverer én kubikmeter træplader.

- Det er ikke et krav, men det er der, vi ser, det går hen med blandt andet miljøregnskaber. Så det, vi kan bruge til noget, er at få noget konkret på, hvor meget CO2e der følger med, når vi leverer én kubikmeter træplader til vores kunde. Så det var egentlig den lavpraktiske tilgang, vi gik til projektet med, fortæller Bo Heilskov.

Med hjælp fra konsulenter til at få sparket noget i gang, var en af mulighederne at arbejde videre ud af det strategiske spor med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Men i stedet for at tage udgangspunkt i verdensmålene “ovenfra”, ville Bo Heilskov hellere gå spadestikket dybere og fokusere på udvikling af de bæredygtige aktiviteter, som konkret kunne bruges over for kunderne, og som kunderne ville få værdi af. Med CO2-udregningen forsøgte de at finde ud af, hvor meget CO2e én kubikmeter færdigproduceret træ udleder, når den forlader HEM Denmark. Det mundede ud i et beregningsværktøj i form af et excelark, hvor man indtaster de data, man kender, som fx er mængde, trætype, spild, om træet bliver brændt eller genbrugt og meget mere.

Samarbejde skaber merværdi

Bo Heilskov fandt hurtigt en lokal samarbejdspartner i møbelproducenten Dencon, som han kunne teste CO2-beregneren sammen med, og som i forvejen var kunde hos ham.

Bo Heilskov mødtes med Henrik Feld, som er direktør i Dencon, på Business Skive til et foredrag med Dansk Industri om CO2 og verdensmål, og der blev de to enige om, at det ville give god mening at prøve at bruge CO2-beregningen som case ude ved Dencon.

- Vi har indtastet de træplader, Henrik har købt af os, i CO2-beregneren, for at finde ud af hvor mange CO2e træpladerne udleder. Beregningen tager højde for udledningen i værdikæden lige fra produktionen i Polen, transporten med lastbil til Danmark, opskæringen hos os, og derefter leveringen ud til Henrik. Så får Henrik et CO2e-tal, han kan tage med videre i sin proces. Kan jeg gøre det nemt for Henrik ved at fodre ham med nogle tal, så får han mere værdi tilført end bare nogle plader til en god pris, siger Bo Heilskov, som er af den klare overbevisning, at han har et ansvar for at klæde sine kunder på bedst muligt.

De har også undersøgt, hvor meget de kan begrænse spildet på en træplade. Før har Dencon modtaget træpladerne i sine fulde mål og selv skåret dem til, men fordi HEM Denmark har flere kunder, der får skåret og leveret fra den samme træplade, kan spildet fra pladen begrænses ved, at HEM Denmark skærer pladen til, inden den leveres til Dencon, som så bruger pladen til produktion af møbler.

- Hvor Dencon måske kunne skære pladen med et spild på 25-30 %, kan vi måske skære den med et spild på 10-15 %. Det træ, som Henrik skærer fra og ikke kan bruge, har jeg måske en anden kunde, der kan bruge. Så spildet er mindre, når jeg skærer, end når Henrik gør det. Og det er yderligere en af vores kompetencer ved HEM Denmark, som taler direkte ind i verdensmålene, fortæller Bo Heilskov.

Han og Henrik Feld har regnet sig frem til, at de samlet kan spare omkring 53 tons CO2e om året, ved at træpladerne skæres hos HEM Denmark, frem for at Dencon selv skærer pladerne. Det svarer til 14 ture rundt om jorden i bil eller 6,5 danskeres årlige CO2-udslip. 

Bo Heilskov mener, det er hans fornemste opgave at begrænse spild på en træplade mest muligt, både CO2-mæssigt og økonomisk. Med et mindre spild på træpladen bliver der en besparelse rent CO2-mæssigt, fordi der skal bruges og transporteres færre plader. Men det er også en økonomisk god case, fordi produktion og brug af færre plader er lig med billigere produkter.

En måde at være på forkant

Ifølge de to samarbejdspartnere er CO2-beregning en måde at være på forkant på, og begge er overbevist om, at det i fremtiden vil blive et krav.  

Hos både HEM Denmark og Dencon mener de, at det er nødvendigt, de er med fremme, ellers er der bare andre, der er, og det er dem, der får ordrerne. Derfor er de to Skiveegns-virksomheder meget interesseret i at gøre en ekstra indsats.

HEM Denmark har fortalt om beregningsværktøjet på deres sociale medier, og det har overrasket Bo Heilskov, hvor mange henvendelser der er kommet fra andre virksomheder, både inden og uden for branchen, som er interesseret i at vide, hvordan det fungerer.

- Vi sår nogle frø mange steder, for det er ikke alle, der er lige langt fremme, men alle ved, at CO2-beregning bliver et krav, og alle vil gerne videre, siger Bo Heilskov.

Han tilføjer, at det er et spørgsmål om at tage CO2-beregningen ned på produktniveau og kigge på, hvilken proces træet har været igennem, inden det kommer ud til slutbrugeren.

CO2-beregner skal forfines

Næste skridt for HEM Denmark er at prøve at forbedre beregningsværktøjet. De vil hjælpe deres kunder i gang med at CO2-beregne, og så skal der laves en baseline, så de kan følge det årlige CO2-forbrug. Derudover vil de også kigge på, om der er andre virksomheder, der kan bruge deres restprodukter.

- Vi har søgt ind i en ny pulje, der hedder SMV Grøn, for at se, om vi kan bygge næste step på med at forfine vores CO2-beregner og gøre den mere konkret. Og så vil vi gerne have sat vores bæredygtighedsstrategi i system for bedre at få et overblik over, hvor vi kan gøre mere, siger Bo Heilskov.

Han går og leger med tanken om at få lavet en miljørapport til kunderne, der både viser CO2-udledning, og hvor meget træ, HEM Denmark leverer, der er bæredygtigt og FSC-certificeret, for det kan de også trække ud af deres systemer.

Fakta

HEM Denmark er importører af træplader fra hele verden. De køber pladerne hjem, som skæres op, og sender ud til kunderne til videre forarbejdning, eller sælger pladerne hele, alt efter hvad der giver mening. Det er især møbelindustrien, der fylder i kundekartoteket, men HEM handler også bredt med andre industrier såsom emballage- og køkkenindustrien samt tømmerhandlerne.  

HEM Denmarks CO2-beregner er et simpelt excelark, hvor man indtaster de data, man har, fx mængde, trætype og spild. Man bruger de standard-faktorer i beregneren, som der generelt bruges inden for CO2-beregning. Beregneren er ikke 100 % præcis, da man ikke kan lave den så detaljeret endnu.

Dencon er producent af kontormøbler. De har primært kunder og samarbejdspartnere i Nordeuropa, hvor der gennem den nordiske møbelstil er stor fokus på funktionalitet, velvære for medarbejderne, ergonomi og en vilje til at investere i, at gøre medarbejderne effektive. Derfor er den grønne omstilling en naturlig udvikling i hele norden i dag. 

Del denne artikel
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Andre interessante artikler

ECSMV

Information

Kontakt os

ECSMV
Herningvje 8
7400 Herning
Danmark

+45 1234 5678
kontakt@ecsmv.dk