Menu

ECSMV søger grønne rådgivere

ECSMV har siden december 2019 hjulpet 80 virksomheder med at udvikle en grøn forretningsmodel. Vi ønsker at hjælpe yderligere 80 virksomheder inden projektets afslutning i december 2022. Derfor åbner vi nu for flere rådgivere, som kan tage en tørn for et grønne Danmark.

Konsulenter med kompetencer inden for analyse og rådgivning om energieffektivitet, ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og forretningsudvikling inviteres til at ansøge om optag på projektets rådgiverliste.

 

Om ECSMV

Regionalfondsprojektet ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i Virksomheder i Region Midtjylland” – til dagligt bare ECSMV – gennemføres af Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus kommuner.

Virksomheder med SMV-status kan efter forudgående screening og godkendelse deltage i projektets tilbud:

 1. Individuelt rådgivningsforløb: Virksomheden udvikler en grøn forretningsmodel i samarbejde med en rådgiver. Virksomheden lægger selv minimum 114 medarbejdertimer og modtager til gengæld op til 57.375 kr. i støtte til en rådgiver.
 2. Kollektivt rådgivningsforløb: To eller flere virksomheder udvikler sammen en grøn omstillingsplan med fokus på fælles værdikæder eller en industriel symbiose. Hver virksomhed bruger ca. 100 medarbejdertimer og modtager til gengæld i alt op til 200.000 kr. til rådgivningsstøtte.
 3. Implementeringsstøtte: Virksomheden kan modtage yderligere op til 200.000 kr. i tilskud til indkøb af maskiner, udstyr, patenter og/eller licenser. Virksomheden medfinansierer mindst 2/3 af omkostningerne.

 

Konsulentens opgaver

Konsulenten skal bistå virksomheder med at udvikle en ny grøn forretningsmodel, der udmønter sig i energi-, CO2- og/eller ressourcebesparelser. Den grønne forretningsmodel skal indeholde:

 • En kort beskrivelse af virksomhedens/virksomhedernes forretningsmæssige udgangspunkt.
 • En plan for, hvordan virksomheden kan bidrage til at styrke energi og ressourceeffektivitet i Danmark – i egen virksomhed og/eller i de tilhørende værdikæder inkl. kunder og leverandører. Planen skal indeholde konkrete anvisninger på, hvordan virksomheden opnår energi- og/eller ressourceeffektiviteter samt en vurdering af de eventuelt påkrævede investeringer i deltagervirksomheden.
 • Forventede effekter, som kan realiseres inden for to år. Det vil sige:
  • Underbyggede og realistiske skøn for, hvor store besparelser på energi- og materialeforbrug, der kan realiseres to år efter, forretningsmodellen er implementeret – både i virksomheden selv og i tilhørende værdikæder.
  • Et skøn over reduktionen af drivhusgasser (CO2-ækvivalenter) to år efter, modellen er implementeret.

Den grønne forretningsmodel skal udformes som en sædvanlig forretningsmodel, der har et sådant omfang og kvalitet, at den kan læses af udenforstående. Dette kan eksempelvis være med udgangspunkt i Business Model Canvas.

I praksis er konsulentens opgave hos virksomheden at:

 • Gennemgå virksomhedens allerede eksisterende processer og produkter.
 • Analysere potentialer ift. mere eller mindre konkrete effektiviseringsmuligheder i virksomheden og/eller i virksomhedens værdikæde.
 • Udvikle en grøn forretningsmodel med tydelig angivelse af, hvordan virksomheden kan realisere energi-/ressourceeffektiviteten i virksomheden selv og/eller i værdikæden.
 • Sikre udfærdigelse og fremsendelse af:
  • En beskrivelse af den nye grønne forretningsmodel – dvs. en model, der beskriver virksomhedens forretningsmæssige udgangspunkt inden rådgivningens igangsætning og en plan for, hvordan virksomheden vil realisere energi-/ressourceeffektiviteten i virksomheden selv og/eller i værdikæden.
  • Dokumentation for processen med virksomheden, fx via billeder.
  • Erhvervsstyrelsens effektmålingsværktøj ”Bæredygtig Bundlinjeværktøj” udfyldes som anvist.
  • Virksomhedens timeregistreringssedler samt øvrig administration og være behjælpelig med at, operatørens administrative krav overholdes.

 

Sådan kommer i på rådgiverlisten

Send følgende til ecsmv@rksk.dk:

 1. Ansøgning (download skabelon)
 2. CV på den/de konsulent/-er, der skal varetage opgaven
 3. Virksomhedslogo til brug på ecsmv.dk

 

Ansøgere til rådgiverlisten evalueres efter et pointsystem. Kontakt ECSMV for eventuelle spørgsmål om evaluering og minimumskrav for optag på rådgiverlisten.

 

Kontakt

 

Del denne artikel
Del på facebook
Del på linkedin
Del på twitter
Del på email
Andre interessante artikler

ECSMV

Information

Kontakt os

ECSMV
Herningvje 8
7400 Herning
Danmark

+45 1234 5678
kontakt@ecsmv.dk